Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Vuosittain määrärahojen puitteissa etenevänä tarveharkinnan mukaan.

Kuvaus

Viitasaaren kaupungin hulevesiohjelman tavoitteena on tehdä hulevesien käsittelystä ja johtamisesta hallittua. Ohjelman viitoittamilla toimenpiteillä pyritään vähentämään hulevesien muodostumista. Lisäksi tavoitteena on ottaa hulevedet huomioon jo kaavoituksessa ja yleensä kaikessa teknisen toimialan suunnittelussa. Hulevesiohjelmaan sisältyvät hulevesien käsittelyn tahtotilan ilmaus ja hulevesien hallintajärjestelmän sekä vastuutahojen määrittely. Hulevesiohjelmaa täydentää mm. hulevesimääräykset. Kokonaisvaltaiselle hulevesien hallinnalle on tarvetta, sillä tiivistyvä yhdyskuntarakenne, vesistöjen ekologinen tila sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat mahdolliset tulvatilanteet edellyttävät hyvää varautumista muuttuviin pintavaluntatilanteisiin (tulvat) myös pienemmissä taajamissa. Ohjelman pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki hyötykäyttöön päätymättömät hulevedet puhdistetaan ennen niiden pääsyä vesistöön. Viitasaarella pyritään estämään hulevesien muodostumista ja vähentämään niiden määrää välttämällä kokonaan pinnoitettujen alueiden muodostamista ja parantamalla luonnonmukaista veden kiertoa jo olemassa ole-villa pinnoitetuilla alueilla. Pois johdettavan huleveden määrää pyritään ensisijaisesti vähentämään heti sen syntypaikalla. Tavoitteena on myös estää sadevesien pääsy jätevesiviemäriin.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Hulevesiverkoston suunnitelmat

  Nykyinen hulevesiverkosto / johtokartta kartoitetaan ja täydennetään tehtävien toimenpiteiden yhteydessä. Johtokartan täydentyessä saadaan lähtöaineisto verkoston tavoitesuunnittelun taustalle. Tavoitesuunnitelma laaditaan suunnitelmallisen saneerausohjelman pohjatyökaluksi.

 • Tehtävä31.12.2030

  Hulevesiverkoston saneeraus ja rakentaminen

  Vuosittain käytettävissä olevan määrärahan mukaan. Nykyisen verkoston saneeraus, laajennus. Toteutetaan tarveharkinnan mukaan jatkuvana projektina.

 • Tehtävä31.12.2030

  Hulevesiverkoston kunnossapito

  Vuosittainen kunnossapito määräarahojen puitteissa. Sisältää nykyisen järjestelmän (linjat, kaivot, avouomat, altaat, yms) kunnossapidon ja kartoittamisen.

Mitä on tehty?

 • Tehty23.08.2022

  Hulevesitaksa

  Hulevesitaksan käyttöönotosta on päättänyt kaupunginvaltuusto.

  Hulevesitaksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 23.8.2022 §72 ja se astuu voimaan 1.1.2023.

 • Tehty05.10.2020

  Hulevesimääräykset

  Hulevesimääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa §57 5.10.2020

 • Tehty04.02.2019

  Hulevesiohjelma

  Hulevesiohjelma on periaateohjelmana hyväksytty kaupunginvaltuustossa §6 4.2.2019

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Salla Kumpulainen

  Salla Kumpulainen

  Yhdyskuntatekniikan päällikkö

  Wiitaunioni

 • Juho Tenhunen

  Juho Tenhunen

  Teknisen toimialajohtaja

  Wiitaunioni

 • Vesa Pulkkinen

  Vesa Pulkkinen

  Yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

  Tekninen toimi

Tietoja päivitetty 28.11.2022