Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti 10.10.2022 kokouksessaan liittyä Hinku-verkostoon. Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Hinku-kunnaksi tai Hinku-maakunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus SYKE ja Hinku-johtoryhmä on hyväksynyt ne 3.11.2021. Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Hinku kriteerit:

 1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
 3. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Hinku-verkoston johtoryhmän jäsenenä.
 4. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä.
 5. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
 6. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös SYKElle. Valtakunnallisesti kiinnostavat hillintätoimet voidaan viedä myös Kestävyysloikka-verkkopalveluun. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Kestävyysloikkaan.
  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

(Lähde: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Hinku)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty10.10.2022

  Hinku-verkostoon liittyminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

  Kaupunginvaltuusto päätti liittyä Hinku-verkostoon äänin 24 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä ja 1 tyhjä.

 • Tehty26.09.2022

  Hinku-verkostoon liittyminen kaupunginhallituksen käsittelyssä

  Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaaren kaupunki liittyy Hinku-verkostoon ja KETSiin.

 • Tehty02.02.2022

  Hinku_verkostoon liittyminen kaupungin kestävän kehityksen toimikunnassa

  Kestävän kehityksen toimikunta käsitteli kokouksessaan Hinku-verkostoon liittymistä kuulemalla Syken tutkimusinsinööri Jyrki Tenhusta, Motivan johtavaa asiantuntijaa Okariina Rautaa ja Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö Janna Kumpulaa. Toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liittymistä Hinku-verkostoon.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Toimenpideluokka

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sari Flyktman
  Sari Flyktman
  Ympäristötoimen toimialajohtaja
  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
 • Markus Kauppinen
  Markus Kauppinen
  Viestintäsuunnittelija
  Viitasaaren kaupunki
Tietoja päivitetty 07.12.2022