Hyppää sisältöön

15. Uusiutuvan energian kuntakatselmus 2017

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Kuntakatselmus kartoitti uusiutuvien energialähteiden lisäämismahdollisuudet kaupungin alueella. Tarkoituksena tarjota tietoa ja suosituksia keinoista, joilla voidaan pienentää kaupungin energiakustannuksia, lisätä paikallisten energialähteiden käyttöä, parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja työllisyyttä sekä toteuttaa kansallisen ja EU-tason energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Kuntakatselmuksen mukaisista suosituksista toteutettu eritoten aurinkoenergian käytön aloittamista terveysaseman toimiessa pilottikohteena. Lisää kohteita on suunnitteilla. Osa suositelluista toimenpiteistä on selvityksen alla. Osan kohdalla kaupunkiorganisaatio ei ole enää päätösvaltainen Wiitaseudun energia Oy:n myynnin myötä.

Katselmuksessa käytiin läpi vuoden 2015 energiatilanne koko kunnassa. Viitasaarella tuotettiin vuonna 2015 100% kaukolämmöstä puupohjaisella polttoaineella. Viitasaarella käytettiin energiaa 373 GWh energiaa. Eniten energiaa käytettiin tieliikenteessä 39%.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa
  Jukka Tuohimaa
  Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja
  Viitasaaren kaupunki
Tietoja päivitetty 22.04.2024