Hyppää sisältöön

4. Wiitaunionin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Eteneminen

 • Idea

 • Päätetty käynnistää

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Aikataulussa

Edistämisohjelman / tavoiteohjelman laadinta vuodenvaihteeseen 2021-2022 mennessä. Edistämisohjelma on hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 §48. Seuraava vaihe on edistämisohjelman täytäntöönpano joka on jatkuva toimenpide.

Kuvaus

Wiitaunionin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman on määrä valmistua loppuvuodesta 2021. Ohjelman avulla asetetaan tavoitteet Wiitaunoinin kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle sekä esitetään toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman laatimisesta konsultin puolelta vastaa Ramboll Finland Oy. Ohjelman valmistelussa on huomioitu eri sidosryhmiä muun muassa kuntalaisille ja kesäasukkaille toteutetun sähköisen kyselyn sekä järjestetyn tavoitetyöpajan avulla. Edistämisohjelmalla tavoitellaan kävelyn ja pyöräliikenteen lisäämistä sekä asukkaiden arjen matkoilla että myös vapaa-ajan liikkumista kuntien luonnossa ja historiallisissa maisemissa. Hankkeen myötä pyritään lisäämään myös kesäasukkaiden kävellen ja pyörällä liikkumista kuntien erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja tapahtumiin, iäkkään väestön omaehtoista liikkumista ja lasten ja nuorten koulumatkoja omin jaloin.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2030

  Edistämisohjelman toteutus

  Edistämisohjelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää kuntalaisten ja kaikkien toimialojen sitoutumista visoon ja tavoitteisiin. Tekninen toimi osaltaan mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn luomalla puitteet toiminnalle.

  Visio: Arkiympäristö kannustaa sujuvaan liikkumiseen koko elämänkaaren ajan. Kestävä liikennekulttuuri huomioi kaikki tasapuolisesti

  Määrällinen tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn suosio lisääntyy 30%

  Laadullisia tavoitteita:

  Liikenneverkon kehittämistavoitteet: Pyöräliikenteen pääverkko ja kävelyn ydinalue

Mitä on tehty?

 • Tehty13.06.2022

  Edistämisohjelman laadinta

  Edistämisohjelman laadinta käynnissä. Ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Kuntalaiskysely toteutettiin kesällä 2021. Tavoitetyöpaja sidosryhmille toteutettiin syksyllä 2021.

  Edistämisohjelma on hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 §48.

  Seuraava vaihe on edistämisohjelman täytäntöönpano joka on jatkuva toimenpide.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Toimenpideluokka

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa

  Jukka Tuohimaa

  Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja

  Viitasaaren kaupunki

 • Salla Kumpulainen

  Salla Kumpulainen

  Yhdyskuntatekniikan päällikkö

  Wiitaunioni

 • Vesa Pulkkinen

  Vesa Pulkkinen

  Yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

  Tekninen toimi

 • Juho Tenhunen

  Juho Tenhunen

  Wiitaseudun yrityspalvelut Oy

  Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy

Tietoja päivitetty 09.10.2023