Hyppää sisältöön

1. Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hanke

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Viitasaaren kaupungin Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä kolmessa hankeosiossa:

1) Seurantatyökalujen käyttöönotto ilmastojohtamisen tueksi ja ilmastoviestinnän kehittäminen -osiossa otettiin käyttöön Viitasaaren ilmastovahti -palvelu ja toteutettiin ilmastoviestintää kaupungin viestintäkanavissa esimerkiksi valtakunnallisiin kampanjoihin osallistumalla. Ilmastovahti ja sen verkkosivu-upotukset todettiin hyväksi keinoksi koota ja viestiä kuntien ilmastoteoista. Hankeaikana kaupunki liittyi myös Hinku-verkostoon.

2) Kumppanuusverkoston luominen paikallisille yrityksille ja kaupungin tarjoama tuki ‑osiossa ryhdyttiin YmpyräKS-verkoston yhdeksi pyörittäjäksi ja liityttiin verkoston Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen, johon houkutellaan mukaan paikallisia yrityksiä. YmpyräKS-verkosto nähtiin tavaksi pitää kumppanuusverkosto yllä myös hankkeen jälkeen.

3) Enni-energiansäästösovelluksen käyttöönotto kouluilla -osiossa testattiin vuoden ajan Enni-sovelluksen käyttöä kaikilla Viitasaaren perusopetuksen kouluilla. Kaikilla kouluilla saatiin vuoden aikana säästettyä sähköä ja Huopanan koululla myös vettä. Todettiin oppilaiden energiankäyttöä seuraavien projektien sopivan paremmin pienille koulurakennuksille, joissa lisäksi automaatio on vähäistä. Todettiin myös, että koska Enni-sovellusta ei enää ylläpidetä, tarvittaisiin tilalle helppokäyttöinen ja toimiva sovellus tai ohjelma.

Hankkeen avulla ilmastotekojen tunnistaminen ja näkyvyys ovat parantuneet. Hankkeen toimenpiteitä on edistetty kehittäen ratkaisuja hankkeen jälkeiseen aikaan, jolloin ilmastotyölle ei välttämättä aina ole varsinaista henkilöstöresurssia. Hankerahoitus koettiin hyväksi tavaksi vauhdittaa pienen kunnan ilmastotyötä. Työn jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi on kuitenkin jatkossakin tärkeää kehittää pysyviä ratkaisuja niin toimintamallien kuin vastuutahojenkin suhteen.


Hankeaika oli 1.8.2021–30.11.2022. Hankkeen projektipäällikkönä toimi 1.8.–30.9.2021 Asta Silvanne ja 1.10.2021–30.11.2022 Pauliina Ritvanen. Ohjausryhmänä toimi kaupungin kestävän kehityksen toimikunta. Hanke sai rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty18.11.2022

  YmpyräKS-verkoston aamukahvit

  YmpyräKS-verkosto on Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, jossa Viitasaaren kaupunki on yhtenä pyörittäjänä yhdessä Keski-Suomen liiton, Business Jyväskylän, Jamkin BioPaavon, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea.


  Tietoa YmpyräKS-verkostosta löydät: https://ympyraks.keskisuomi.fi/

  YmpyräKS-verkosto järjestää noin kerran kuussa yrityksille ja yrittäjille etäaamukahvitilaisuuksia eri ympäristövastuullisuuden aihepiireistä. Tilaisuuksien puheenvuorot tarjoavat tietoa ja käytännön kokemuksia päivän teemasta. Hankeaikana järjestettyjä aamukahvitilaisuuksia:

  Pe 18.11.2022 klo 8.30–9.30 Voiko vastuullisuudella säästää rahaa?: Mission Positive Handprint -hankkeen Heidi Colliander ja DeLoreanin yrittäjä Tomi Hiltunen

  Pe 14.10.2022 klo 8.30–9.30 Energiansäästöä ja yrityksen energiaratkaisuja: Benet Oy:n Jouni Järvinen ja Paavolan maitotilan Tero Lahti

  Pe 23.9.2022 klo 8.30–9.30 Ympäristöjärjestelmät ja toimistoyritysten ympäristövastuullisuus: Ekokompassin viestinnän ja ympäristövastuun asiantuntija Anu Elo & WWF:n yritysyhteistyön johtaja Kati Malmelin.

  Pe 26.8.2022 klo 8.30–9.30 Ympäristövastuullisuus ICT-asioissa: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n Green ICT projektipäällikkö Antti Sipilä & Vincit:n Sustainability Manager Niina Mikolanniemi

  Pe 10.6.2022 klo 8.30-9.30 Kestävä liikkuminen: Tanja Onatsu Liikkuva aikuinen -ohjelmasta (Likes), Tiina Mikkola Alvalta ja Kari Ström Jyväskylän kaupungilta

  Pe 20.5.2022 klo 8.30–10.00 YmpyräKS-etäaamukahvit & Kahvikiihdytys: Yrityksen vastuullisuus bisnesvalttina.

  Pe 22.4.2022 klo 8.30-9.30 Päästöjen kompensointi: Suomen ympäristökeskuksen Johanna Niemistö ja Compensaten Niklas Kaskeala

  Pe 18.3.2022 klo 8.30-9.30 Huollosta kiertotaloutta ja uutta liiketoimintaa: Aito Support Oy:n Anssi Kuoppala ja Powermaint Oy:n Otto Kuusimäki

  Pe 11.2.2022 klo 8.30-9.30 Hiilikädenjälki: Clonet Oy:n Sari Siitonen ja Spinnova Oyj:n Juha Salmela

 • Tehty18.11.2022

  Ympäristövastuullisuuskumppanuus

  Yritys, lähde Viitasaaren kaupungin kanssa YmpyräKS-verkoston Ympäristövastuullisuuskumppaniksi! Viitasaaren kaupunki on sitoutunut kumppanuuteen. Ympäristövastuullisuuskumppanuus on matalan kynnyksen sitoumus, jolla yritys, kunta, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Kumppanuuteen sitoutuneet tahot edistävät itse määrittämiään tavoitteita ja raportoivat edistymisestä kerran vuodessa. Sitoumus on maksuton.

  Mitä sitoutuneet yritykset saavat?​
  • Helpon tavan päästä alkuun systemaattisessa ympäristövastuullisuustyössä​​
  • Yrityksen esittelyn YmpyräKS-verkoston nettisivuille ​​
  • Ympäristövastuullisuuskumppanuus-logon käyttöönsä​​
  • Vertaistukea muilta yrityksiltä vapaaehtoisissa vuosittaisissa tapaamisissa​​
  • Sitoutuneille yritykselle voidaan järjestää kohdennettuja infotilaisuuksia yhteisten tarpeiden mukaan​​

  Sitoutumalla yritys lupaa
  • Edistää ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista​​
  • Toimittaa lyhyen esittelyn yrityksestä nettisivuille julkaistavaksi​​
  • Raportoida tavoitteiden toteutumisesta vuosittain yksinkertaisella lomakkeella​​
  • Asettaa uusia tavoitteita toteutuneiden tilalle

  Lisätiedot ja sitoutumislomake YmpyräKS-verkoston verkkosivuilla.

 • Tehty31.10.2022

  Enni-energiansäästösovellus perusopetukselle ja lukiolle

  Lue lisää Enni-projekteista

 • Tehty27.10.2022

  Energiapäivät Viitasaaren alakoululaisille

  Hanke järjesti yhdessä Leader Viisarin kanssa alakoululaisille Energiapäivät 26. ja 27. lokakuuta. Tapahtumaa olivat toteuttamassa Poken lähihoitajaopiskelijat ja Tulevaisuuden teknologiat -kurssin opiskelijat sekä hankkeen TET-harjoittelija. Tapahtumassa alakoululaiset tutustuivat energiankulutukseen ja -säästöön toiminnallisilla rasteilla.

 • Tehty25.10.2022

  Hankintawebinaari

  Ilmastokoordinaattori toimi juontajana Leader Viisarin järjestämässä webinaarissa, joka oli suunnattu yrityksille ja kuntapäättäjille. Webinaarin puhujana oli Keino-osaamiskeskuksen Nina Kaari.

 • Tehty10.10.2022

  Hinku-verkostoon liittyminen

  Ilmastotyön jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden kannalta koettiin tärkeäksi, että Viitasaari liittyy

  aihepiirin sitoumukseen/verkostoon. Hinku-verkosto arvioitiin sopivimmaksi. Liittymistä käsiteltiin

  kaupungin kestävän kehityksen toimikunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

  Ilmastokoordinaattori kutsui jokaiseen käsittelykertaan mukaan asiantuntijat myös Sykeltä ja

  Motivalta. Valtuusto teki lokakuun 2022 alussa myönteisen päätöksen liittymisestä Hinkuun ja

  KETSiin. Ilmastokoordinaattori osallistui Hinku-syyspäiville.

 • Tehty07.10.2022

  Ilmastotekoja yhdessä -seminaariin osallistuminen

  Ilmastokoorsdinaattori kutsuttiin työpajapuhujaksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen järjestämään kuntien ilmastoseminaarin. Ilmastokoordinaattori esitteli kuntien edustajille Ilmastovahti-palvelun käyttöä.

 • Tehty24.08.2022

  Keski-Suomen kuntien ilmastotyö -webinaari

  Ilmastokoordinaattori oli kutsuttu esittelemään Viitasaaren ilmastötyötä Keski-Suomen kuntaorganisaatioiden jäsenille ja kuntapäättäjille.

 • Tehty31.05.2022

  Lajitteluiltapäivä terveysaseman henkilökunnalle

  Terveysaseman henkilökunnalle järjestetyssä lajitteluiltapäivässä pääsi testaamaan omaa lajitteluosaamistaan ja saamaan lisätietoa lajittelusta niin työpaikalla kuin kotonakin. Tapahtuman järjestivät siivoustyönohjaaja Riitta Kemppainen ja ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen; Sammakkokangas Oy oli mukana tapahtuman suunnittelussa ja toimitti käytettävää materiaalia.

 • Tehty20.05.2022

  Pelastakaa ilmasto! -tapahtuma yläkoululaisille ja lukiolaisille

  Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hanke, Bisnes Lande -hanke, Viitasaaren kaupungin nuorisotoimi ja viestintäsuunnittelija järjestävät yhdessä eri toimijoiden kanssa ilmasto-, ympäristö- ja luontoteemaisen tapahtuman yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tapahtumassa nuoret kiertävät eri toimijoiden pitämiä rasteja, joissa opitaan aihepiireistä tehden ja kokien. Viitasaaren nuorisovaltuusto on nimennyt tapahtuman ja auttaa tapahtuman viestinnässä.

  Yläkoululaisten tapahtumaan rastit toteutti ilmastokoordinaattorin lisäksi Viitasaaren kaupungin nuorisopalvelut, Bisnes Lande -hanke ja Viitasaaren 4H, Digikeskus, Elenia, Metsänhoitoyhdistys, Nuorisokeskus Piisapala, Sammakkokangas ja Viitasaaren seurakunta. Lukiolaisille rastit pitivät Bisnes Lande -hankkeen johdolla Jamkin agrologiopiskelijat.

 • Tehty17.05.2022

  Keski-Suomen ilmastotyötiekartan valmistelukokous

  Ilmastokoordinaattori oli kutsuttu Keski-Suomen ilmastotyötiekartan valmistelukokoukseen kertomaan Viitasaaren ilmastotyöstä.

 • Tehty27.04.2022

  YmpyräKS-rahoitusinfon järjestäminen

  27.04.2022, 14:00 - 16:00 Rahoitusinfo 2, Energiatuet, materiaalikatselmusten tuet ja rahoituksen hakemisen tukipalvelut.

  Tilaisuudessa kuullaan millaista rahallista tukea yritykset voivat saada energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja materiaalitehokkuuden edistämiseen. Lisäksi kuullaan rahoituksen hakemisen tukipalveluista.

  Ohjelma

  14.00 Tilaisuuden avaussanat

  14.05 Energiatuki ja materiaalikatselmusten tuki, asiantuntijat Markku Mäkelä  ja Kati Oikarinen / Business Finland

  14.55 ESCO-palvelut* yrityksille, johtava asiantuntija Erja Saarivirta / Motiva

  15.15 Kehittämisyhtiöiden ja yritysneuvojien tarjoama apu rahoituksen hakemisessa, kehittämispäälliikkö Sampo Siik / Kehittämisyhtiö Witas & yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala / Business Jyväskylä

  15.30 Biotalous.fi-sivuston esittely, biotalous.fi-palvelun päätoimittaja Tarja Ollas / Tapio

  15.35 Rahoituksen hakeminen ostopalveluna, toimitusjohtaja Jerri Laine / Innovation Manager Finland Oy

  15.40 GrantedAI – Tekoälyä sopivan rahoitusinstrumentin löytämiseen, kasvujohtaja Reetu Tuominen / Grants Funding

  15.45 Kysymyksiä ja keskustelua

  *ESCO- ja energiatehokkuuspalvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä. (ESCO=Energy Service Company).

  Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki

 • Tehty26.03.2022

  Earth Hour -tapahtumaan osallistuminen

  Viitasaari osallistui ensimmäistä kertaa maailmanlaajuiseen Earth Hour -ympäristötapahtumaan, jolla näytetään valomerkki luonnon ja ilmaston puolesta. Tapahtumassa sammutettiin lähes kaikki taajama-alueen valot, jotka ovat kaupungin hallinnassa. Myös yrityksiä ja asukkaita kannustettiin osallistumaan tapahtumaan.

 • Tehty15.02.2022

  Ympäristöministeriön kuulemistilaisuus uuden ilmastolain kuntien ilmastosuunnitelmien vielvoitteesta

  Ilmastokoordinaattori oli kutsuttu tilaisuuteen pitämään pienen kunnan puheenvuoro. Ilmastokoordinaattori esitteli Viitasaaren ilmastotyötä ja kommentoi lakiesitystä pienen kunnan näkökulmasta.

 • Tehty28.01.2022

  YmpyräKS-verkoston vuosiseminaari

  YmpyräKS-verkosto on Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, jossa Viitasaaren kaupunki on Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen myötä yhtenä pyörittäjänä yhdessä Keski-Suomen liiton, Business Jyväskylän, Jamkin BioPaavon, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea. Vuosiseminaarin järjestelyissä on mukana myös Polku 2.0 ja Askelmerkkejä tulevaisuuteen -hankkeet.

  Vuosiseminaarissa käsiteltiin yritysten ympäristövastuullisuutta muun muassa osaamisen, rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista. Tilaisuudessa kuultiin myös viitasaarelaisen yrityksen vastuullisuustyöstä, kun Maarla Oy:n toimitusjohtaja Jari Puukilainen kertoi ympäristövastuullisuudesta osana Maarlan yrityskulttuuria ja arkea.

  keskisuomi.fi/tapahtuma/ympyraks-verkoston-vuosiseminaari-2/

 • Tehty24.01.2022

  Ilmastotoimien tarvekartoitus yrittäjille

  Hankkeessa kartoitetaan viitasaarelaisten yrittäjien ilmastotyöhön liittyviä tarpeita osaamiselle ja tuelle. Kartoitus tehtiin Keski-Suomessa toimiville yrityksille suunnatulla Webropol-kyselyllä, joka valmisteltiin yhdessä YmpyräKS- ja Polku 2.0 -hankkeiden sekä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa. Kyselyn tulosten perusteella suunniteltiin ja yrityksille suunnattuja toimintoja hankkeessa ja YmpyräKS-verkstossa.

 • Tehty01.12.2021

  Ilmastovahdin julkaisu

  Viitasaaren Ilmastovahti -sivuston aukeaminen. Ilmastovahdissa kuka tahansa voi seurata Viitasaaren kaupungin tekemiä ilmastotoimenpiteitä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 30.11.2022

Vastuuorganisaatiot

Toimenpideluokka

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa
  Jukka Tuohimaa
  Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja
  Viitasaaren kaupunki
 • Pauliina Ritvanen
  Pauliina Ritvanen
  Ilmastokoordinaattori
  Viitasaaren kaupunki
 • Markus Kauppinen
  Markus Kauppinen
  Viestintäsuunnittelija
  Viitasaaren kaupunki
Tietoja päivitetty 30.03.2023