Hyppää sisältöön

1. Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hanke

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Viitasaaren ilmastohankkeen tavoitteena on kannustaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen ovat meidän yhteisiä asioita, joihin jokainen voi osallistua. Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeella halutaan tarjota kaupunkiyhteisölle tietoa ja taitoja ilmastoasioissa. Hanke sisältää muun muassa seuraavat kolme osa-aluetta: 1) Otetaan käyttöön ilmastojohtamisen työkalut ja kehitetään ilmastoviestintää, 2) luodaan paikallisten yritysten ja kaupungin yhteinen ilmastokumppanuusverkosto ja vauhditetaan yritysten ilmastotyötä ja 3) otetaan Enni-energiansäästösovellus käyttöön kouluilla. Lisäksi hanke on esimerkiksi mukana erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa työskentelee kaupungin ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen, joka ottaa mielellään vastaan ideoita ja ehdotuksia kuntalaisilta. Hankeaika on 1.8.2021–30.11.2022. Ohjausryhmänä toimii kaupungin kestävän kehityksen toimikunta. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.08.2022

  Paikallinen toiminta/tapahtuma yrityksille

 • 31.10.2022

  Enni-energiansäästösovellus perusopetukselle ja lukiolle

 • 30.11.2022

  Viitasaaren ilmastovahdin kehittäminen

  Uusien toimenpiteiden ja mittareiden lisääminen ilmastovahtiin.

  Ilmastovahdista viestiminen.

 • 30.11.2022

  YmpyräKS-verkoston aamukahvit

  YmpyräKS-verkosto on Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, jossa Viitasaaren kaupunki on Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen myötä yhtenä pyörittäjänä yhdessä Keski-Suomen liiton, Business Jyväskylän, Jamkin BioPaavon, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea.

  YmpyräKS-verkosto järjestää noin kerran kuussa yrityksille ja yrittäjille etäaamukahvitilaisuuksia eri ympäristövastuullisuuden aihepiireistä. Tilaisuuksien puheenvuorot tarjoavat tietoa ja käytännön kokemuksia päivän teemasta. Linkkejä vuoden 2022 etäaamukahveille ilmoittautumiseen:

  Pe 10.6.2022 klo 8.30-9.30 Kestävä liikkuminen: Tanja Onatsu Liikkuva aikuinen -ohjelmasta (Likes), Tiina Mikkola Alvalta ja Kari Ström Jyväskylän kaupungilta Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki

  Pe 20.5.2022 klo 8.30–10.00 YmpyräKS-etäaamukahvit & Kahvikiihdytys: Yrityksen vastuullisuus bisnesvalttina.

  Pe 22.4.2022 klo 8.30-9.30 Päästöjen kompensointi: Suomen ympäristökeskuksen Johanna Niemistö ja Compensaten Niklas Kaskeala

  Pe 18.3.2022 klo 8.30-9.30 Huollosta kiertotaloutta ja uutta liiketoimintaa: Aito Support Oy:n Anssi Kuoppala ja Powermaint Oy:n Otto Kuusimäki

  Pe 11.2.2022 klo 8.30-9.30 Hiilikädenjälki: Clonet Oy:n Sari Siitonen ja Spinnova Oyj:n Juha Salmela

Mitä on tehty?

 • 31.05.2022

  Lajitteluiltapäivä terveysaseman henkilökunnalle

  Terveysaseman henkilökunnalle järjestetyssä lajitteluiltapäivässä pääsi testaamaan omaa lajitteluosaamistaan ja saamaan lisätietoa lajittelusta niin työpaikalla kuin kotonakin. Tapahtuman järjestivät siivoustyönohjaaja Riitta Kemppainen ja ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen; Sammakkokangas Oy oli mukana tapahtuman suunnittelussa ja toimitti käytettävää materiaalia.

 • 20.05.2022

  Pelastakaa ilmasto! -tapahtuma yläkoululaisille ja lukiolaisille

  Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hanke, Bisnes Lande -hanke, Viitasaaren kaupungin nuorisotoimi ja viestintäsuunnittelija järjestävät yhdessä eri toimijoiden kanssa ilmasto-, ympäristö- ja luontoteemaisen tapahtuman yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tapahtumassa nuoret kiertävät eri toimijoiden pitämiä rasteja, joissa opitaan aihepiireistä tehden ja kokien. Viitasaaren nuorisovaltuusto on nimennyt tapahtuman ja auttaa tapahtuman viestinnässä.

  Yläkoululaisten tapahtumaan rastit toteutti ilmastokoordinaattorin lisäksi Viitasaaren kaupungin nuorisopalvelut, Bisnes Lande -hanke ja Viitasaaren 4H, Digikeskus, Elenia, Metsänhoitoyhdistys, Nuorisokeskus Piisapala, Sammakkokangas ja Viitasaaren seurakunta. Lukiolaisille rastit pitivät Bisnes Lande -hankkeen johdolla Jamkin agrologiopiskelijat.

 • 27.04.2022

  YmpyräKS-rahoitusinfon järjestäminen

  27.04.2022, 14:00 - 16:00 Rahoitusinfo 2, Energiatuet, materiaalikatselmusten tuet ja rahoituksen hakemisen tukipalvelut.

  Tilaisuudessa kuullaan millaista rahallista tukea yritykset voivat saada energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja materiaalitehokkuuden edistämiseen. Lisäksi kuullaan rahoituksen hakemisen tukipalveluista.

  Ohjelma

  14.00 Tilaisuuden avaussanat

  14.05 Energiatuki ja materiaalikatselmusten tuki, asiantuntijat Markku Mäkelä  ja Kati Oikarinen / Business Finland

  14.55 ESCO-palvelut* yrityksille, johtava asiantuntija Erja Saarivirta / Motiva

  15.15 Kehittämisyhtiöiden ja yritysneuvojien tarjoama apu rahoituksen hakemisessa, kehittämispäälliikkö Sampo Siik / Kehittämisyhtiö Witas & yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala / Business Jyväskylä

  15.30 Biotalous.fi-sivuston esittely, biotalous.fi-palvelun päätoimittaja Tarja Ollas / Tapio

  15.35 Rahoituksen hakeminen ostopalveluna, toimitusjohtaja Jerri Laine / Innovation Manager Finland Oy

  15.40 GrantedAI – Tekoälyä sopivan rahoitusinstrumentin löytämiseen, kasvujohtaja Reetu Tuominen / Grants Funding

  15.45 Kysymyksiä ja keskustelua

  *ESCO- ja energiatehokkuuspalvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä. (ESCO=Energy Service Company).

  Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki

 • 28.01.2022

  YmpyräKS-verkoston vuosiseminaari

  YmpyräKS-verkosto on Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto, jossa Viitasaaren kaupunki on Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen myötä yhtenä pyörittäjänä yhdessä Keski-Suomen liiton, Business Jyväskylän, Jamkin BioPaavon, Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea. Vuosiseminaarin järjestelyissä on mukana myös Polku 2.0 ja Askelmerkkejä tulevaisuuteen -hankkeet.

  Vuosiseminaarissa käsiteltiin yritysten ympäristövastuullisuutta muun muassa osaamisen, rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista. Tilaisuudessa kuultiin myös viitasaarelaisen yrityksen vastuullisuustyöstä, kun Maarla Oy:n toimitusjohtaja Jari Puukilainen kertoi ympäristövastuullisuudesta osana Maarlan yrityskulttuuria ja arkea.

  keskisuomi.fi/tapahtuma/ympyraks-verkoston-vuosiseminaari-2/

 • 24.01.2022

  Ilmastotoimien tarvekartoitus yrittäjille

  Hankkeessa kartoitetaan viitasaarelaisten yrittäjien ilmastotyöhön liittyviä tarpeita osaamiselle ja tuelle. Kartoitus tehdään Keski-Suomessa toimiville yrityksille suunnatulla Webropol-kyselyllä, jota on valmisteltu yhdessä YmpyräKS- ja Polku 2.0 -hankkeiden sekä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa. Kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan ja kehitetään yrityksille suunnattuja toimintoja ja palveluita ilmastotyöhön liittyen.

 • 01.12.2021

  Ilmastovahdin julkaisu

  Viitasaaren Ilmastovahti -sivuston aukeaminen. Ilmastovahdissa kuka tahansa voi seurata Viitasaaren kaupungin tekemiä ilmastotoimenpiteitä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.08.2021 → 30.11.2022

Vastuuorganisaatiot

Viitasaari

Toimenpideluokka

Tieto ja viestintä

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Pauliina Ritvanen

  Pauliina Ritvanen

  Ilmastokoordinaattori

  Viitasaaren kaupunki

Tietoja päivitetty 01.06.2022