Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Mustasuontien halli toteutumassa 2022 kevättalvella. Kymönkoskella selvitystä jatketaan.

Kuvaus

Kaupungin kiinteistöjen öljylämmityksen vaihtaminen ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon.

Viitasaaren kaupunki on luopunut järjestelmällisesti kiinteistöillään öljylämmityslaitteistoista. Öljylämmityslaitteiston tilalle on valittu kaukolämpö. Viitasaaren kaupungilla kaukolämmön tuottajana toimii Alva Oy, kaukolämpökattilan polttoaineena toimii sahateollisuuden sivutuotteena syntyvä puru / hake.

Viitasaaren kaupungin tilapalveluiden suoraan omistuksessa olevissa kiinteistöissä on yksi öljylämmitysjärjestelmä ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä, tämä kohde on Kymönkosken koulu. Vaihtoehdot ovat selvityksessä, yhtenä vaihtoehtona on pellettijärjestelmä. Esiselvitystyö on tehty ja budjettihinnasto on tiedossa, rahoitusmalleina joko lämmityssopimuksen tekeminen pellettitoimittajan siirrettävän laitteiston avulla, tai vaihtoehtoisesti oma investointi pellettijärjestelmään. Vaihtoehdon valintaan vaikuttaa olennaisesti sivistystoimen kouluverkkosuunnitelma, toisin sanoen oppilasmääräennusteet. Tilapalvelu pyrkii valitsemaan vaihtoehdoista elinkaarikustannuksiltaan järkevimmän vaihtoehdon, kuitenkin niin että öljylämmityksestä voidaan luopua kohteessa ensisijaisena lämmitysmuotona. Öljylämmitysjärjestelmä voidaan jättää kohteeseen varajärjestelmäksi ensisijaisen lämmitysjärjestelmän vikaantuessa.

Viitasaaren kaupungin tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n kiinteistöissä yhdellä kiinteistöllä on käytössä öljylämmitysjärjestelmä teollisuusalueella. Suunnitelmat ovat edenneet ja kaukolämpöliittymä on rakennettu kiinteistölle. Säteilylämmittimiin perustuva teollisuushallin lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön valmistuessaan 2022 kevättalven aikana. Vanha öljylämmitysjärjestelmä poistetaan tiloista uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.03.2022

  Wyp Oy: Mustasuontien hallin öljylämmityksestä luopuminen

 • 31.12.2022

  Kymönkosken koulun öljylämmityksestä luopuminen

  Esiselvitystyö valmistunut. Seuraavat vaiheet: vaihtoehtojen vertailu, toteutuspäätös, kilpailutus, asennus ja käyttöönotto.

Mittarit

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tekninen toimi

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa

  Jukka Tuohimaa

  Kiinteistöpäällikkö, Wiitaseudun yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja

  Viitasaaren kaupunki

Tietoja päivitetty 07.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?