Hyppää sisältöön

8. Viitasaaren ilmasto-ohjelma 2012–2020

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Tarkennus: Ilmasto-ohjelma on päättynyt

Kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioenergiakeskus laati Viitasaarelle ilmasto-ohjelman vuonna 2012 osana Vaasan yliopiston koordinoimaa ESSI-hanketta. Ilmasto-ohjelman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet pohjautuivat silloiseen Keski-Suomen ilmastostrategian tavoitteisiin. Tavoitevuosi oli 2020. Koska ohjalman tekoaikana on käytetty erilaista päästölaskentamallia, on sitä vaikea verrata nykyisiin päästölaskentoihin. Ilmasto-ohjelmassa annettiin myös Viitasaarelle sopivimpia ja kustannustehokkaimpia toimenpide-ehdotuksia, joista osa on toteutettu.

Kyseinen ilmasto-ohjelma on yksi esimerkki siitä, että ilmastotoimet ovat olleet Viitasaarellakin esillä jo hyvän tovin. Tiedon löytäminen kyseisestä ohjelmasta ja sen käytännön vaikutuksista on ollut vaikeaa, joten samalla se on esimerkki myös siitä, että erilaiset ohjelmat vaatisivat niiden aktiivista käyttöä ja seurantaa sekä päätöksenteossa että toteuttajapuolella. Ilmastokoordinaattori on kiinnostunut kuulemaan kyseisen ilmasto-ohjelman vaiheista ja vaikutuksesta ja ottaakin mielellään vastaan lisätietoa aiheesta.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.10.2022

  Tavoitteiden toteutumisen tarkastelu

  Huomioitava ilmasto-ohjelmassa käytetyn päästölaskennan vertailtavuus nykyisiin laskentatapoihin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Toimenpideluokka

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sari Flyktman

  Sari Flyktman

  Ympäristötoimen toimialajohtaja

  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

 • Markus Kauppinen

  Markus Kauppinen

  Viestintäsuunnittelija

  Viitasaaren kaupunki

Tietoja päivitetty 07.12.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?