Hyppää sisältöön

7. Haukirinteen ekologisen puurakentamisen alue

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Haukirinteen vähähiilisen ja resurssiviisaan asuinalueen tavoitteena on luoda uudenlainen puurakentamisen malli ympärivuotisen ja loma-asumisen alueelle. Pyrkimyksenä on myös luoda puitteet mahdollisimman ympäristöystävälliselle elämälle esimerkiksi jakamistalouden, puulajipuiston opetuksellisuuden sekä pihapiirien hiilijalanjäljen pienuuden tavoittelemisen avulla. Haukirinteen suunnittelua on edistetty Puurakentamisen Haukirinne -hankkeen (AIKO-rahoitus) ja Haukirinne arboretum -kiertotaloushankkeen (ympäristöministeriön rahoitus) avulla.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.10.2024

  Haukirinteen alueen rakentaminen

  Haukirinteen asuinalueen tiealueiden rakentaminen on käynnissä. Ensimmäinen vaihe valmistuu 2023. Rakentaminen jatkuu loma-asuntoalueelle vuonna 2024.

Mitä on tehty?

 • Tehty14.12.2021

  Haukirinteen asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä

  Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenetelmät, osalliset sekä suunniteltu aikataulu.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 01.-14.12.2021 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla, kaupunginkirjastossa ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://viitasaari.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tiet/viitasaaren-kaavat/nahtavilla-olevat-kaavat/

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet on annettava kirjallisesti viimeistään 14.12.2021 mennessä osoitteella:

  Viitasaaren kaupunki
  Tekninen toimisto
  Keskitie 10
  44500 VIITASAARI

  Lisätietoja kaavoitusta koskeviin kysymyksiin antavat teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, 044 459 7380 sekä maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, 044 459 7384

 • Tehty24.11.2021

  Kaavoituksen yleisötilaisuus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa
  Jukka Tuohimaa
  Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja
  Viitasaaren kaupunki
 • Juho Tenhunen
  Juho Tenhunen
  Wiitaseudun yrityspalvelut Oy
  Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy
Tietoja päivitetty 09.10.2023